ประกาศโรงเรียน
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 จัดรูปแบบการเรียนการสอน Online เป็นระยะเวลา 1 วัน (อ่าน 157) 07 ธ.ค. 65
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 206) 03 พ.ย. 65
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมแจ้งการปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 236) 05 ต.ค. 65
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมแจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 1 วัน (อ่าน 286) 05 ก.ย. 65
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมแจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นระยะเวลา 1 วัน (อ่าน 557) 05 ก.ค. 65
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 (อ่าน 724) 04 มิ.ย. 65
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 (อ่าน 3722) 28 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียน ม.1 ,ม.4 ตั้งแต่วันนี้ - 13 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (อ่าน 3732) 18 ก.พ. 65
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมแจ้งปิดเรียน 2 วันในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 3730) 09 ก.พ. 65
แจ้งขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line , On-hand วันที่ 24-28 มกราคม 2565 (อ่าน 3726) 24 ม.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี2564 (อ่าน 3417) 24 ธ.ค. 64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 3 (อ่าน 3834) 16 ก.ค. 64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ล่าสุด (อ่าน 3827) 05 ก.ค. 64
ประกาศ ขอความร่วมมือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3891) 30 มิ.ย. 64
ประกาศ การประมูลจำหน่ายอาหาร โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม (อ่าน 3798) 15 มิ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3809) 23 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4900) 23 พ.ค. 64
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3845) 19 เม.ย. 64
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3794) 19 เม.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 6858) 03 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 รอบ ๒ (อ่าน 6889) 26 ธ.ค. 63
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคและตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7050) 30 ส.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 6992) 22 ส.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ทุกคนลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP (อ่าน 7005) 01 ก.ค. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 และนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6925) 15 มิ.ย. 63
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 6950) 21 มี.ค. 63
ประกาศ ผลการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6881) 13 มี.ค. 63
ประกาศ เจตนารมณ์แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันคุ้มครองดูแลเด็กและเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 6806) 26 ก.พ. 63
ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6731) 18 ก.พ. 63