ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 66
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 9-10 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
เรียนเชิญร่วมงานวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ในวันที่ 7 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
เรียนแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านในวันที่ 17 มกราคม 2566 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Line เป็นระยะเวลา 1 วัน
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 จัดรูปแบบการเรียนการสอน Online เป็นระยะเวลา 1 วัน
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 65
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมแจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 65
สอบวัดผลปลายภาควันที่ 27-28 กันยายน 2565
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 65
จัดอบรมโครงการปลอดขยะ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 65
จัดกิจกรรมอบรมสภาเด็กและเยาวชนนักเรียน 3 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65
สอบวัดผลกลางภาค วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมร่วมงานชุมชนแห่เทียนวันเข้าพรรษาตำบลหนองค้าและตำบลโนนเพ็ก
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 8 ก.ค. 65
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมแจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นระยะเวลา 1 วัน
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนในระบบ PISA STYLE ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 27 มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 27 มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 65
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 65