เผยแพร่ผลงานวิชาการ
วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความคล้าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.26 KB
วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นวิธีการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เรื่อง ความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.45 KB